Deklaracja dostępności

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie ma zastosowanie do strony internetowej moszczenica.investinlodzkie.pl

Data publikacji: 2022-11-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna - wymogi ustawy są spełnione z pewnymi nielicznymi wyjątkam z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia: 2022-11-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aneta Maćkiewicz

Email: aneta.mackiewicz@moszczenica.eu

Numer telefonu: 727-705-351

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępniej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno następić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesiący od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Moszczenicy mieści się w czterech lokalizacjach:
1) Główna siedziba Urzędu – ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica. Zlokalizowana jest w budynku posiadającym parter oraz pierwsze piętro. Budynek ten pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na poziomie parteru, gdzie znajduje się Biuro Obsługi Mieszkańców, Kasa, Działalność Gospodarcza, Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, a także m. in. stanowiska do spraw Podatków, Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Komunalnej oraz Gospodarki Odpadami. Na parterze mieści się również toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a przy Urzędzie Gminy wyznaczono specjalne, oznakowane miejsca parkingowe. Przed wejściem do budynku znajduje się dzwonek służący do przywołania pracownika Urzędu. Obiekt jest przyjaźnie nastawiony do wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.
2) Referat Inwestycji i Rozwoju – Budynek Przedsiębiorstwa Komunalnego, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica. Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednakże do samego budynku wejść można jedynie schodami.
3) Referat Edukacji – Budynek przy ul. Piotrkowskiej 13, 97-310 Moszczenica – niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt jest przyjaźnie nastawiony do wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.
4) Obiekt Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych – Budynek przy ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 3, 97-310 Moszczenica, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mogą one samodzielnie poruszać się po parterze budynku, na którym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada dwa piętra, na których znaleźć się można dzięki urządzeniu mobilnemu – schodołazowi gąsienicowemu. Obiekt jest przyjaźnie nastawiony do wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies i wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie.